Naast hoortoestellen zijn er verschillende mogelijkheden om het geluid te versterken, zonder hoortoestel te dragen of in combinatie met uw hoortoestel.

 

 

 

 

Wek- waarchuwingssystemen

 

Wek- en waarschuwingssytemen zorgen ervoor dat u weet dat er in uw omgeving iets gebeurt Een waarschuwingssysteem bestaat uit een zender voor signalering van de telefoon, de deurbel, een brandmelder of voor de baby en daarnaast uit een ontvanger. Een ontvanger kan bestaan uit een trilontvanger of uit een flitslamp. Wek- en waarschuwingssystemen komen in veel gevallen in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. U heeft voor deze vergoeding een audiogram van uw behandelend KNO-arts of van een audiologisch centrum nodig.